powered by Typeform

Küsitluse täitmine on anonüümne. Loosimises osalevad kõik vormi täitnud ning e-maili sisestanud vastajad. Küsitluse tulemused teeme teatavaks hiljemalt 15.05.2019 manguvaljakud.eu Facebooki lehel. Võitjaga võtame ühendust e-maili teel. Võidu kättetoimetamise kulud katab manguvaljakud.eu. Küsitluse vormis sisestatud e-maili aadress lisatakse uudiskirja saajate andmebaasi, uudiskirjast saab igal ajal loobuda.